ПГООТ - Дулово

Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт

  

Професионална Гиманзия по oблекло, обслужване и транспорт Професионална Гиманзия по oблекло, обслужване и транспорт е наследник на два техникума в община Дулово. 

 

В него се обучават 382 ученика в 13 паралелки по следните специалности: 

 

 • Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил;

 • Механизация на селското стопанство;

 • Автотранспортна техника.

 

За подготовката на учениците се грижат 22 високо квалифицирани специалисти и 9 души помощен персонал.

 

Като материална база училището разполага с два учебни корпуса, три шивашки работилници, работилници по Селскостопански машини и автотранспорт, учебен полигон, учебен лек автомобил - ОПЕЛ "Астра",училищен микробус" Пежо", два учебни трактора, два компютърни кабинета с широколентен достъп до интернет.

 

Актуални новини
Няма изображение

интервю с директора

На 14. 02. 2018 г. учениците от клуб "Млад журналист" се срещнаха, разговаряха и интервюираха директора на
Документи
Бюджет