ПГООТ - Дулово

Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт

  

Професионална гимназия по oблекло, обслужване и транспорт е наследник на два техникума в община Дулово. 

 

В него ежегодно се обучават около 300 ученици от 8 до 12 клас, разпределени в 15 паралелки, по следните специалности: 

 

 • Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил;

 • Механизация на селското стопанство;

 • Автотранспортна техника.

 

За подготовката на учениците се грижат 28 високо квалифицирани специалисти и 9 души помощен персонал.

 

Като материална база училището разполага с два учебни корпуса, три шивашки работилници, работилници по Селскостопански машини и автотранспорт, учебен полигон, учебен лек автомобил - ОПЕЛ "Астра",училищен микробус" Пежо", два учебни трактора, два компютърни кабинета с широколентен достъп до интернет.

 

Актуални новини
Няма изображение

ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА

ПГООТ гр. Дулово е одобрена за финансиране по Инвестиционната програма на МОН за 2021 година за ремонт на
Няма изображение

Eнократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи и осми клас на
Няма изображение

Мобилност по Проект: # 2019-BG01-KA102-061262, финансиран по проект Еразъм+

 Мобилност по Проект: # 2019-BG01-KA102-061262, финансиран по проект
Документи
Бюджет