ПГООТ - Дулово

Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт

Специалност:

Конструиране и моделиране на облекло

Научи повече
Специалност:
Специалност:

Механизация на селското стопанство

Научи повече
Специалност:
Специалност:

Автотранспортна техника

Научи повече
Специалност:

  

Професионална гимназия по oблекло, обслужване и транспорт е наследник на два техникума в община Дулово. 

 

В него ежегодно се обучават около 300 ученици от 8 до 12 клас, разпределени в 15 паралелки, по следните специалности: 

 

 • Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил;

 • Механизация на селското стопанство;

 • Автотранспортна техника.

 

За подготовката на учениците се грижат 28 високо квалифицирани специалисти и 9 души помощен персонал.

 

Като материална база училището разполага с два учебни корпуса, три шивашки работилници, работилници по Селскостопански машини и автотранспорт, учебен полигон, учебен лек автомобил - ОПЕЛ "Астра",училищен микробус" Пежо", два учебни трактора, два компютърни кабинета с широколентен достъп до интернет.

 

Актуални новини
Няма изображение

Нов спечелен проект по ЕРАЗЪМ + на Европейския съюз за напата гимназия

Програма „ЕРАЗЪМ +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор:
Няма изображение

III ОБЛАСТЕН КОНКУРС ЗА ЕКСПРЕСИВНО ЧЕТЕНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 2022/2023

На 23.11.2022 г. в Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт – гр. Дулово се проведе
Няма изображение

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.015-0001 "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ - 2"

Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт – гр. Дулово се включи в  ПРОЕКТ
Документи
Бюджет