ПГООТ - Дулово
Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт

Подбор на ученици за мобилност

  ОБЯВА Уважаеми ученици от 9-ти, 10-ти, 11-ти и 12-ти клас, започва процедура за подбор на участници в мобилност по Проект № 2023-1-BG01-KA122-VET-000136238, Програма Еразъм+, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и ...

Подбор на учители за мобилност

Преподавателска мобилност  Проект № 2023-1-BG01-KA122-VET-000136238, Програма Еразъм+, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“ Тема на проекта: „ Европейски опит за повишаване на интеграцията на ...

Нов спечелен проект по ЕРАЗЪМ + на Европейския съюз за нашата гимназия

Програма „ЕРАЗЪМ +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор: „Професионално образование“, на тема „Европейски опит за професионално развитие“ за който ПГООТ – гр. Дулово спечели финансиране.  Проектът, който е на ...

III ОБЛАСТЕН КОНКУРС ЗА ЕКСПРЕСИВНО ЧЕТЕНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 2022/2023

На 23.11.2022 г. в Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт – гр. Дулово се проведе III ОБЛАСТЕН КОНКУРС ЗА ЕКСПРЕСИВНО ЧЕТЕНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК, 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА на тема: „Поетични шедьоври на българското литературно наследство“ - Училищен кръг. Целта на ...

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.015-0001 "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ - 2"

Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт – гр. Дулово се включи в  ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.015-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2”.   Дейност 1 Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална ...

УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2

УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2

Обява

Обява

Образователен медиатор

Образователен ...

ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА

ПГООТ гр. Дулово е одобрена за финансиране по Инвестиционната програма на МОН за 2021 година за ремонт на работилници по ССМ и АТТ. Средствата за ремонта са отпуснати с ПМС № 262 от 29.07.2021г. Предстои саниране на сградата на работилниците, изграждане на отоплителна инсталация, осветителна ...

Eнократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година

Eнократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година

Мобилност по Проект: # 2019-BG01-KA102-061262, финансиран по проект Еразъм+

 Мобилност по Проект: # 2019-BG01-KA102-061262, финансиран по проект ...

за кандидат-студенти

Уважаеми кандидат-студенти, Възползвайте се от възможността за гарантиран предварителен прием без конкурсен изпит в специалностите на Аграрно-индустриалния факултет на Русенски университет „Ангел Кънчев“ Линк за достъп: Линкът за достъп (до Заявление за ГАРАНТИРАН ПРИЕМ БЕЗ КОНКУРСЕН ...

Анкета

Уважаеми родители,Институтът за изследвания в образованието и Асоциация Родители ви канят да дадете своето мнение относно организацията на учебния процес в училищата предвид ситуацията с Ковид-19 и предлагането на различни мерки как да се организира учебния ...

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната

всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.   Най-важната ни мисия днес е да опазим ...

интервю с директора

интервю с директора