ПГООТ - Дулово
Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт

Образователен медиатор

Образователен ...

ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА

ПГООТ гр. Дулово е одобрена за финансиране по Инвестиционната програма на МОН за 2021 година за ремонт на работилници по ССМ и АТТ. Средствата за ремонта са отпуснати с ПМС № 262 от 29.07.2021г. Предстои саниране на сградата на работилниците, изграждане на отоплителна инсталация, осветителна ...

Eнократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година

Eнократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година

Мобилност по Проект: # 2019-BG01-KA102-061262, финансиран по проект Еразъм+

 Мобилност по Проект: # 2019-BG01-KA102-061262, финансиран по проект ...

за кандидат-студенти

Уважаеми кандидат-студенти, Възползвайте се от възможността за гарантиран предварителен прием без конкурсен изпит в специалностите на Аграрно-индустриалния факултет на Русенски университет „Ангел Кънчев“ Линк за достъп: Линкът за достъп (до Заявление за ГАРАНТИРАН ПРИЕМ БЕЗ КОНКУРСЕН ...

Анкета

Уважаеми родители,Институтът за изследвания в образованието и Асоциация Родители ви канят да дадете своето мнение относно организацията на учебния процес в училищата предвид ситуацията с Ковид-19 и предлагането на различни мерки как да се организира учебния ...

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната

всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.   Най-важната ни мисия днес е да опазим ...

интервю с директора

интервю с директора