ПГООТ - Дулово
Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт

ПРОЕКТ 2022-1-BG01-KA122-VET-00007226

Програма „ЕРАЗЪМ +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор: „Професионално образование“, на тема „Европейски опит за професионално развитие“ за който ПГООТ – гр. Дулово спечели финансиране. 

Проектът, който е на стойност 60 674 евро следва да бъде реализиран за 12 месеца – от 30.11.2022 до 29.11.2023 включително. Предстоят ни мобилности в гр. Будапеща, Унгария. В мобилността ще бъдат включени 20 ученици от всички професии изучавани в гимназията с 2 придружаващи учители, в периода 15.04.2023 - 07.05.2023 г. Приемащите организации, които избрахме по проекта, се намират в Будапеща, Унгария и са компании, които развиват дейност в сферата на модния дизайн, селското стопанство и обслужване на автомобили.  Десет от ученици, се обучават по професия „Моделиер – технолог на облекло“ в ПГООТ, 4 ученици от професия „Монтьор на селскостопанска техника“ и 6 –„Монтьор на транспортна техника“.

Основна цел на проекта „Европейски опит за професионално развитие“ е придобиване на професионален опит.

Очаквани резултати:

повишено желание за обучение сред участниците;

повишено самочувствието на учениците от мобилност, като личности и професионалисти;

подобрени езиковите умения на участниците и придружаващия персонал;

подобрен имидж на гимназията като образователна институция; 

въвеждане на иновации в учебните методи на професиите;

повишена информираност за опита на фирмите при проектиране и производство на облекло;

развити знания и умения за производство на селскостопанска продукция; 

придобити актуални знания за тенденциите в поддръжката на транспортна техника