ПГООТ - Дулово
Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт

 

ОБЯВА

Уважаеми ученици от 9-ти, 10-ти, 11-ти и 12-ти клас,

започва процедура за подбор на участници в мобилност по Проект № 2023-1-BG01-KA122-VET-000136238, Програма Еразъм+, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“

Тема на проекта: „ Европейски опит за повишаване на интеграцията на учениците“

Планираната мобилност по проекта ще се осъществи с участието на 16 ученици и 2-ма придружаващи учители, в град Виена – Австрия, с цел провеждане стаж на реални работни места, мобилността е с продължителност три седмици и ще се проведе през 2024г.

Процедурата за подбор на участници ще се осъществи на два етапа:

- Първи етап: Подбор по документи;

- Втори етап: Тест по Английски език; Тест по професията; Участие в интервю.

Необходими документи:

  1. Заявление за участие /по образец/;
  2. Мотивационно писмо.

 ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ за участие в проекта може да получите счетоводството.

Всички желаещи да участват в процедурата за подбор, трябва да подадат попълнените документи в Завеждащ административна служба на гимназията – г-жа Зекие Салиева, в срок до 13.11.2023 година