ПГООТ - Дулово
Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт

Необходими документи

заявление за участие - по образец

свидетелство за завършено основно образование - копие (оригиналът се носи за сверяване)

медицинско свидетелство със заключение, че специалността не е противопоказна за кандидата