ПГООТ - Дулово
Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт