ПГООТ - Дулово
Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт

Автотранспортна техника

Направления:

  • Устройство на автомобили;
  • Организиране на превозите;
  • Диагностика и ремонт на МПС;
  • Управление на автомобили.

Характеристика на специалността:

  • Работа с техническа документация;
  • Правоспособност за управление на автомобил;
  • Умения за ремонт и поддръжка на автомобили;
  • Знания за студена обработка на материалите.