ПГООТ - Дулово
Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт

Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

Направления:

  • Материалознание в шевното производство;
  • Шевни машини и съоражения и приспособления в шевното производство;
  • Технологична последователност при изработка на облекло;
  • Връзка между конструкцията и технологията при видовете облекла.

Характеристика на специалността:

  • Работа с конструкторска и технологична документация;
  • Изчислителна схема на разхода на основни и спомагателни материали;
  • Умения за последователно изработване на облекла;
  • Цялостна организация на работата с машини и обслужващ персонал;
  • Възможност за окачествяване на видовете изделия.