ПГООТ - Дулово
Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт

Механизация на селското стопанство

Направления:

  • Земеделска техника-трактори, зърнокомбахни,сеялки,машини за торене и растителна защита;
  • Обслужване, нагласяване и ремонт на селскоспоанска техника;
  • Растениевъдство;
  • Животновъдство.

Характеристика на специалността:

  • Познаване на основните сортове растения и породи животни.;
  • Умения за поддържане, ремонт и експлоатация на селскостопанска техника;
  • Правоспособност за управление на трактори и селскостопанска техника;
  • Знания по основните агротехнически мероприятия и химическа защита на растенията от вредители.