ПГООТ - Дулово
Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт

Училищни учебни планове

Училищен учебен план за VIII клас по специалност код 5420401 „Конструиране, моделиране и технология на  облекло от текстил“

Училищен учебен план за VIII клас по специалност код 525 „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства”  

Училищен учебен план за VIII клас по  специалност код 6210801 „Механизация на селското стопанство“

Училищен учебен план за IХ клас по специалност код 5420401 „Конструиране, моделиране и технология на  облекло от текстил“

Училищен учебен план за IХ клас по специалност код 525 „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства”  

Училищен учебен план за IХ клас по  специалност код 6210801 „Механизация на селското стопанство“

Училищен учебен план за Х клас по специалност код 5420401 „Конструиране, моделиране и технология на  облекло от текстил“

Училищен учебен план за Х клас по специалност код 525 „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства”  

Училищен учебен план за Х клас по  специалност код 6210801 „Механизация на селското стопанство“

Училищен учебен план за ХI клас по специалност код 5420401 „Конструиране, моделиране и технология на  облекло от текстил“

Училищен учебен план за ХI клас по специалност код 525 „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства”  

Училищен учебен план за ХI клас по  специалност код 6210801 „Механизация на селското стопанство“