ПГООТ - Дулово
Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт

Бюджет

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие на 2019 г.  да видите тук.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 1-во тримесечие на 2019 г.  да видите тук.

Бюджет за 2019 година

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 4-то тримесечие на 2018 г.  да видите тук.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 3-то тримесечие на 2018 г.  да видите тук.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие на 2018 г.  да видите тук.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 1-во тримесечие на 2018 г.  да видите тук.

Бюджет за 2018 г.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 4-то тримесечие на 2017 г. можете да видите тук.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 3-то тримесечие на 2017 г. можете да видите тук.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие на 2017 г. можете да видите тук.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 1-во тримесечие на 2017 г.  да видите тук.

План на бюджета за 2017 г. може да видите тук.