ПГООТ - Дулово
Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт

Бюджет

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 4-то тримесечие на 2023 г. можете да видите тук.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 3-то тримесечие на 2023 г. можете да видите тук.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие на 2023 г. може да видите тук.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 1-во тримесечие на 2023 г. може да видите тук.

Бюджет за 2023 година

Информация за изпълнението на бюджета за 2022 година

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 4-то тримесечие на 2022 г. можете да видите тук.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 3-то тримесечие на 2022 г. можете да видите тук.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие на 2022 г. може да видите тук.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 1-во тримесечие на 2022 г. може да видите тук.

Бюджет за 2022 година

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 4-то тримесечие на 2021 г. можете да видите тук.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 3-то тримесечие на 2021 г. можете да видите тук.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие на 2021 г. може да видите тук.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 1-во тримесечие на 2021 г. може да видите тук.

Бюджет за 2021 година

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 4-то тримесечие на 2020 г. можете да видите  тук.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 3-то тримесечие на 2020 г. можете да видите тук.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие на 2020 г. може да видите тук.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 1-во тримесечие на 2020 г. може да видите тук.

Бюджет за 2020 година

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 4-то тримесечие на 2019 г. можете да видите  тук.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 3-то тримесечие на 2019 г. можете да видите тук.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие на 2019 г. можете да видите тук.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 1-во тримесечие на 2019 г. можете да видите тук.

Бюджет за 2019 година

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 4-то тримесечие на 2018 г. можете да видите тук.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 3-то тримесечие на 2018 г. можете да видите тук.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие на 2018 г. можете  да видите тук.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 1-во тримесечие на 2018 г. можете да видите тук.

Бюджет за 2018 г.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 4-то тримесечие на 2017 г. можете да видите тук.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 3-то тримесечие на 2017 г. можете да видите тук.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие на 2017 г. можете да видите тук.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 1-во тримесечие на 2017 г.  можете да видите тук.

План на бюджета за 2017 г. може да видите тук.