ПГООТ - Дулово
Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт

История

СПТУ по облекло, гр. Дулово и СПТУ по транспорт, гр. Дулово са открити през учебната 1989/1990 година със Заповед №РД 1433 на бившето МКНП, на административно и стопанско ръководство на ОБНС гр. Дилово. В началото училището се помещава в сградата на СОУ „Васил Левски“ гр. Дулово. От 01. 03. 1994 г. СПТУ по облекло се мести в новата пригодена сграда за училище на ул. „Шуменско шосе“№42. Училището разполага с учебен корпус и отделна сграда за работилници. Учебният корпус е на два етажа и има 9 класни стаи.