ПГООТ - Дулово
Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт

История

Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт“ е наследник на две средни професионални училища. Това са СПТУ по транспорт и СПТУ по облекло. През 2003г. със Заповед на Министъра на образованието и науката е образувана Професионалната гимназия- единствената професионална гимназия в общината. Училището разполага с два учебни корпуса, отделна сграда за работилници и учебен полигон. Основният учебният корпус е на два етажа със сутерен. Сградата е санирана, с подобрена физическа среда и информационно осигуряване.