ПГООТ - Дулово
Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт

Материална база

  Като материална база  училището разполага с два учебни корпуса, две шивашки работилници,  работилници по селскостопански машини и автотранспорт, учебен полигон,  два учебни трактора, два компютърни кабинета с широколентен достъп до интернет.

  Училището разполага със собствен лек автомобил за обучение на водачи кат.”Б” и собствени трактори за обучение на водачи кат. ”ТкТ”. Разполага с нов училищен микробус за извозване на учениците до реални работни места по фирмите на социалните  партньори.