ПГООТ - Дулово
Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт

НВО 10 клас

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В X КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Български език и литература - 13 юни 2023 г.

Математика - 16 юни 2023 г.

Чужд език (по желание на ученика) - 14 юни 2023 г. 

Информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности –  по график в периода 19 юни 2023 г. (по желание на всеки ученик). 

Подаването на заявленията за полагане на изпит по чужд езикв  X клас, и за оценяване на дигитални компетентности в X клас  се извършва в срок от 06 до 23 февруари 2023 година.

Всеки ученик в 10 клас има право да се яви и на двата изпита.

Когато желае да се яви само на един от двата изпита, попълва и изпраща заявление само за него.

Когато ученик желае да се яви и на двата изпита, попълва всяко от заявленията и ги подава по обявения по-долу ред.

 

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на Х клас

Изтегляне Изтегли Сега - Безплатно изображение в Pixabay

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване информационни технологии в края на X клас.

Изтегляне Изтегли Сега - Безплатно изображение в Pixabay

 

 Ред на подаване на заявленията по електронен път:
1. Заявлението/ Заявленията следва да бъде/бъдат свалено/и и разпечатано/и от ученика.
2. Всяко заявление следва да е попълнено и подписано от ученика и родителя/настойника , СКАНИРАНО И ИЗПРАТЕНО на електронната поща на училището: pgoot__dulovo@abv.bg.

Важно!

Когато изпращате вашите заявления до
pgoot__dulovo@abv.bg в полето „Тема“ напишете:

Име, фамилия, клас