ПГООТ - Дулово
Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт

Обществен съвет

На 07.12.2016 г. в ПГООТ – Дулово, съгласно чл.259, ал.1 от ЗПУО във връзка с чл.14, ал.1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, се проведе Учредително събрание на Обществения съвет.
Актуализираният състав на Обществения съвет към ПГООТ, е:
1. инж. Станка Лазарова - зам. председател на силистренска промишлено-търговска палата
2. Ивелина Петрова - ст. експерт РУО Силистра.
3. Стела Крумова - представител на родителите.
4. Светослава Великова - представител на родителите.
5. Фатмегюл Юсуф - представител на родителите.
и резервни членове :
1. Динчер Салиев - управител на "ДМС-ГРУП" гр. Дулово.
2. Шенай Халид - представител на родителите.
3. Галя Илиева -  ст. експерт по ОСО в РУО Силистра.

 

 

ПРОТОКОЛ №7

ПРОТОКОЛ №8

ПОКАНА

Заповед за промяна на състава